Werkwijze

Werkwijze voor blijvend resultaat


We kijken we naar uw bewegingspatronen en analyseren welke bewegingen klachten of disbalans veroorzaken.

Soms is het nodig om met oefeningen eerst voorwaarde scheppende bewegingssituaties te creëren. Denk aan een goede souplesse,juiste ademhalings techniek, doorbloeding, balans en stabiliteit wat er voor zorgt dat u het optimale uit uw houding en beweging kunt halen. Hierdoor verminderen of worden klachten opgeheven.


Oefentherapie is daarnaast ook gericht op uw houding en gedrag in het dagelijkse leven.

Oefenen helpt niets als u tijdens werkzaamheden voortdurend uw rug verkeerd belast en tuinieren wordt ook geen succes als u op de verkeerde manier blijft bukken. U leert deze houdingen en bewegingen te verbeteren en in uw dagelijks leven te integreren, waardoor de kans op herhaling van de klachten klein is. Op deze manier krijgt u handvatten om met uw klachten om te gaan en in het vervolg klachten te voorkomen.


Oefentherapie is dan ook een goede investering voor uw toekomst!

Evaluatie behandeling


We waarborgen onze kwaliteit en staan altijd open voor verbeteringen. Daarom vernemen we graag uw ervaringen via een onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.


Voor het einde van uw behandeltraject vragen we of u aan dit onderzoek wilt meewerken. Als u toestemming geeft, ontvangt u na uw behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van de praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Door deelname helpt u ons om de dienstverlening te verbeteren!

Behandeling


Tijdens uw eerste behandeling vindt de screening, intake en onderzoek plaats. Dit leggen we schriftelijk vast volgens de normen van de beroepsvereniging en de verzekering.


Aan de hand van het onderzoek en uw wensen stellen we een gericht behandelplan op.


Indien nodig behandelen wij aan huis. Hiervoor is een schriftelijke verwijzing van de huisarts noodzakelijk.


Een oefentherapeutisch consult valt ook onder de mogelijkheden en wordt vergoed door de aanvullende zorgverzekeringen net als bovenstaande interventies.