Bedrijfstherapie

Bedrijfsoefentherapie


Voorkom klachten bij uw werknemers

Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens klachten van het bewegingsapparaat, ontstaan tijdens de uitvoering van het beroep. Deze klachten treden op, wanneer het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsapparaat verstoord is. Ondanks de inspanningen die vaak reeds zijn verricht op ergonomisch- en voorlichtingsgebied kan een deel van de werknemers klachten houden/ krijgen aan het bewegingsapparaat.

 

Educatie

Niet alleen ergonomische aanpassingen maar met name de wijze waarop de werknemers zitten, staan en bewegen kan door voorlichting en oefenen geoptimaliseerd worden, waardoor het rendement van de investeringen wordt vergroot.

 

Basisbewegingen, werkhoudingen en werkplekbeoordeling

Voor het geven van deze voorlichting en het maken van een risico-inventarisatie fysieke belasting kan de hulp van een Bedrijfsoefentherapeut Cesar worden gevraagd. Deze voorlichting besteedt aandacht aan:

 

Theoretische achtergrond kennis over anatomie en ergonomie.

Werkplekbeoordeling, oefenen van basisbewegingen en oefenen van werkhoudingen.

Trainingen en oefeningen op maat

Dagelijkse bewegingen als staan, lopen, bukken, zitten, tillen en reiken kunnen uitgaande van en aangepast aan de individuele (arbeid) situatie en mogelijkheden worden getraind. De trainingen vinden dan ook zoveel mogelijk op de werkplek plaats. Hierdoor is het mogelijk om de training optimaal af te stemmen op het type werk, persoon en omgeving. De nadruk ligt met name op het actief en bewust oefenen.

Uw bedrijfsoefentherapeut biedt vele mogelijkheden. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf kan de bedrijfsoefentherapeut Cesar:

 


Aanbevelingen doen en adviseren bij medische keuringen.

Praktische en theoretische voorlichting geven over het functioneren van het bewegingsapparaat, individueel of in groepsverband.

Werkplekonderzoek verrichten.

Ergonomisch advies geven bij aanschaf en gebruik van hulpmiddelen, apparatuur, machines en meubels.

Training geven in houding en beweging (bijvoorbeeld RSI- of tiltrainingen).

Ademhalings- en ontspanningsprogramma’s aanbieden bij spanningsklachten.

 

Beter bewegen op het werk werkt!

Heeft het uw interesse gewekt? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.


Onderstaande bedrijven danken wij hartelijk voor het vertrouwen in de toepassing van terugkerende bedrijfstrainingen van oefentherapie de Bevelanden voor hun medewerkers!


De trainingen varieerden van kantoorwerk instructies, advies voor sta-bureaus tot training van laboranten, oogpoli medewerkers, echoscopisten, apotheekmedewerkers, gipsmeesters, transfer training bij IC-medewerkers maar ook thuis werkplekken voor administratief medewerkers.