Over ons

Over de praktijk


De praktijk eigenaar is Mariëlla Oosthoek-van ’t Westende. Sinds 1997 is ze afgestudeerd en werkzaam als oefentherapeut Cesar, geregistreerd bekken-oefentherapeut en slaapoefentherapeut.


Oefentherapie De Bevelanden heeft locaties inHeinkenszand, 's-Heerenhoek en sinds kort ook 'Gravenpolder en Vlissingen. 

Naast deze praktijk locaties werkt ze ook in bedrijven waarin trainingen fysieke belastingen op maat worden uitgewerkt. Naar de wens van de werkgever.


Samenwerking met overige (para) medici is een belangrijk onderdeel van onze behandelwijze we proberen dan ook korte lijnen te houden.


De praktijk wordt ondersteunt door Carla de Meulmeester- van Keeken. Zij is Oefentherapeut Cesar met de specialisatie voor kinderoefentherapie en is in opleiding voor geregistreerde bekkenoefentherapie.


Scholing en ervaring

Jaarlijks volgen beiden nascholingen en verschillende symposia om kennis en kunde op peil te houden.

Geregistreerde bekkenoefentherapeuten hebben een verplichting om te voldoen aan scholing en een aantoonbare continuïteit in het behandelen van mensen met een gerichte bekkendiagnose.

De kwaliteit van iedere oefentherapeut staat geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Hierin staat alle scholing en alle overige activiteiten van de oefentherapeut die leiden tot een goed kwalitatief opgeleide oefentherapeut. De therapeuten in deze praktijk hebben de registratie 2015-2020 behaald.

Samenwerking


De praktijk heeft veel ervaring met andere disciplines en een netwerk van fijne collega’s die een bijdrage leveren aan het blijvend resultaat van de behandeling.

Partijen waar we mee samenwerken zijn:

Samenwerking

Mariëlla gelooft in samenwerking! Je deelt je kennis, kunde en ervaringen en dat komt de klant ten goede.

Met de collega’s van BekkenTotaal  is er iedere twee maanden een intercollegiaal overleg waarin casuïstiek, intervisie en ook praktisch handelen als onderzoek en behandelen centraal staan. Ze werkt ook nauw samen met andere disciplines om af te stemmen wat de beste behandeling voor de klant is, zoals:

  • Verloskundigen, huisartsen en specialisten van ADRZ en Zorgsaam;
  • Osteopathie en chiropractie;
  • Gespecialiseerde medisch fitnesstrainers van Labeur lifestyle en trainingen;
  • (Bekken)fysiotherapeuten;
  • Diëtisten;
  • Podologie;
  • Ergotherapie;